Renovatie


De Casino Café werd gerenoveerd tot een moderne club. De benedenverdieping, het terras en de concertzaal werden daarbij geconcipieerd als één geheel en de realisatie van een extra clubpodium stond centraal. De toegang zal vrij zijn, want DC Café krijgt opnieuw een reguliere horeca-werking met terras. Benieuwd? Welkom vanaf 4 september …

Meer info