Nieuws

De Casino Concertzaal en Café gesloten


De Casino Concertzaal sluit, in navolging van de verstrengde maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus, opnieuw de deuren. Tot 19 november worden alle concerten on hold gezet, dit omwille van de volgende redenen:

- Het opsplitsen van orders (momenteel per bubbels van vier) naar individuen of enkel mensen in gezinsverband is praktisch en ruimtelijk niet mogelijk in De Casino.
- Het huidige verbod op elke vorm van horeca maakt dat de reeds verlieslatende concerten nog rodere cijfers genereren.
- De beperktere mogelijkheden staan haaks op de sociale belevingsvorm waar De Casino voor staat.

DC wil bovenal haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en op dit moment geen mensen samenbrengen. Hoewel we er van overtuigd zijn dat we corona-proof werken en we de verbinding die muziek brengt de komende maand zullen missen, willen we als sterk ingebedde organisatie mee het gevecht tegen het virus aangaan. 

Nieuwe data voor de verdaagde concerten worden gezocht. Tickets blijven geldig. We houden jullie op de hoogte …

De Casino Café

De Casino Café is sinds maandag 19 oktober gesloten. De regering heeft opgelegd dat alle horecazaken gedurende een maand de deuren moeten sluiten.